logo

Liên hệ đặt hàng
+27118075272

NEW SPECIALITY DISHES

Half roast duck

R226

Vietnam Pancake

R64

Caramelised Pork end egg

R118

Saigon Wok Beef

R160

pho bo- asian style- pho bo ga

R91

Vietnamese chicken soup

R39

Seafood charmaine

R66

Peppered king prawns in shell

R189

Chicken yellow curry- gari ga

R118

Prawn skewers

R70

Saigonvietnamese - All Rights Reserved Design

Giỏ hàng của bạn

Pizza xông khói
150,000đ
Pizza xông khói
150,000đ